NCC på Frihamnsdagarna 2024

29 – 31 augusti går Frihamnsdagarna av stapeln i Göteborg. NCC deltar och har fokus på hållbarhet.

Elektrifierade byggarbetsplatser

Bilden föreställer en man i gula varselkläder på en byggarbetsplats, han håller i en stor kabel och ska ansluta den i ett flyttbart elskåp. Man ser hur kabeln ringlar längs med marken till en gul grävmaskin i bakgrunden av bilden.

Bygga kontor i trä?

Korslimmat trä

45 % lägre CO2-utsläpp med slagg i betongen

Med slagg från stålindustrin i betongen dras koldioxidutsläppen ner med 45 % i slitsmurarna på E02 Centralen.
Med slagg från stålindustrin i betongen dras koldioxidutsläppen ner med 45 % i slitsmurarna på E02 Centralen.

Elektrisk pålkran

Elektrisk pålkran

Hållbart hyresavtal

Hållbart hyresavtal hjälper företag ta ansvar

Silent Piler pressar ner sponten nästan ljudlöst

Silent Piler vibrerar ner spontplankorna med mycket mindre ljud än med konventionella metoder.
Silent Piler vibrerar ner spontplankorna med mycket mindre ljud än med konventionella metoder.
Silent Piler

Leran forslas bort med Effektiv Utlastning

Effektiv utlastning på Centralen.
Effektiv utlastning hanterar dokumentation såsom  lastkvitto och deponikvitto. Ordning och reda och mer tid att fokusera på framdriften av projektet.
Effektiv utlastning hanterar dokumentation såsom lastkvitto och deponikvitto. Ordning och reda och mer tid att fokusera på framdriften av projektet.
Över två miljoner ton lera ska schaktas bort från E02 Centralen. Med den digitala tjänsten Effektiv utlastning ser vi till att alla transporter är lastade precis rätt  vilket ger färre transporter och färre tunga maskiner på arbetsplatsen .
Över två miljoner ton lera ska schaktas bort från E02 Centralen. Med den digitala tjänsten Effektiv utlastning ser vi till att alla transporter är lastade precis rätt vilket ger färre transporter och färre tunga maskiner på arbetsplatsen .

Miljövarudeklaration för enkel jämförelse

Miljövarudeklarationer ger dig möjlighet att jämföra olika produkters miljöpåverkan på ett transparent sätt.

Träpulver i asfalten?

Pellets
Träpellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. Pellets mals till ett pulver som används som bränsle i asfaltverken, en insats som sänkt koldioxidutsläppen med ca 60%