NCC på Frihamnsdagarna 2022

Inspelning av programpunkten "Möt Göteborgs Stads nya organisation för stadsutveckling"

Göteborg Stads omorganisation av stadsutvecklingsprocessen skapar nya möjligheter till samverkansformer - hur tar vi vara på det på bästa sätt? Vad behöver näringslivet bidra med för att skapa ett så bra samarbetsklimat som möjligt? Och hur kan vi samverka för en hållbar utveckling av staden?

Några reflektioner från publiken

Reflektioner från deltagarna i samtalet

Träpulver i asfalten?

Pellets
Träpellets tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. Pellets mals till ett pulver som används som bränsle i asfaltverken, en insats som sänkt koldioxidutsläppen med ca 60%

Miljövarudeklaration för enkel jämförelse

Miljövarudeklarationer ger dig möjlighet att jämföra olika produkters miljöpåverkan på ett transparent sätt.

Green Asphalt - ett större koncept

Med metoden NCC Green Asphalt har vi lyckats sänka temperaturen vid asfaltproduktionen och koldioxidutsläppen blir radikalt lägre.

Silent Piler pressar ner sponten nästan ljudlöst

Silent Piler vibrerar ner spontplankorna med mycket mindre ljud än med konventionella metoder.
Silent Piler vibrerar ner spontplankorna med mycket mindre ljud än med konventionella metoder.
Silent Piler

Leran forslas bort med Effektiv Utlastning

Effektiv utlastning på Centralen.
Effektiv utlastning hanterar dokumentation såsom  lastkvitto och deponikvitto. Ordning och reda och mer tid att fokusera på framdriften av projektet.
Effektiv utlastning hanterar dokumentation såsom lastkvitto och deponikvitto. Ordning och reda och mer tid att fokusera på framdriften av projektet.
Över två miljoner ton lera ska schaktas bort från E02 Centralen. Med den digitala tjänsten Effektiv utlastning ser vi till att alla transporter är lastade precis rätt  vilket ger färre transporter och färre tunga maskiner på arbetsplatsen .
Över två miljoner ton lera ska schaktas bort från E02 Centralen. Med den digitala tjänsten Effektiv utlastning ser vi till att alla transporter är lastade precis rätt vilket ger färre transporter och färre tunga maskiner på arbetsplatsen .

Bygga kontor i trä?

Korslimmat trä

Hållbart hyresavtal

Hållbart hyresavtal hjälper företag ta ansvar

Elektrisk pålkran

Elektrisk pålkran

45 % lägre CO2-utsläpp med slagg i betongen

Med slagg från stålindustrin i betongen dras koldioxidutsläppen ner med 45 % i slitsmurarna på E02 Centralen.
Med slagg från stålindustrin i betongen dras koldioxidutsläppen ner med 45 % i slitsmurarna på E02 Centralen.