Träffa NCC och Göteborgs stads nya organisation för stadsutveckling på Frihamnsdagarna

I januari 2023 träder Göteborg Stads nya organisation av stadsutvecklingsprocessen i kraft. Hur ska det fungera och hur kan näringslivet bidra till ett bra samarbetsklimat?

Göteborg Stads omorganisation av stadsutvecklingsprocessen skapar nya möjligheter till samverkansformer - hur tar vi vara på det på bästa sätt? Vad behöver näringslivet bidra med för att skapa ett så bra samarbetsklimat som möjligt? Och hur kan vi samverka för en hållbar utveckling av staden?

Ta del av ett samtal mellan de tillträdande direktörerna för de fyra nya förvaltningarna, Västsvenska Handelskammaren och NCC. Och passa på att ställa dina frågor kring den framtida stadsutvecklingen i Göteborg. 

Möt de fyra nya förvaltningsdirektörerna och Västsvenska Handelskammaren i NCC:s scenprogram på Frihamnsdagarna.
Spännande samtal om nya möjligheter till samverkan och vad det kan innebära för utvecklingen av ett hållbart Göteborg.