Voglers Sverige AB en del av NCC

För att öka kapaciteten inom bergssprängning har NCC Sverige AB förvärvat företaget Voglers Sverige AB. Enheten ingår i affärsområdet NCC Industry AB.

Martin Malmsten

Region Manager, Sverige, NCC Industry