Sprängning

NCC utför alla typer av sprängningar, från enkla till komplicerade uppdrag, såsom entreprenadsprängningar, sprängning av berg i täkter (sk. losshållning) samt borrningsentrepenader.

Spränggruppen inom NCC har hög kompetens, goda kunskaper om bergkvalitet och geologi och är verksamma över hela landet.

Vi utför alla typer av sprängningar

Enkla sprängningsuppdrag kännetecknas av kostnadseffektivitet. Svåra och komplicerade uppdrag av hög grad av innovation och goda lösningar. En rad sådana referensobjekt finns. Ett är flytten av hoppbacken i Örnsköldsvik som genom sprängning "flyttats in i berget" för att ge plats åt Örnsköldsviks resecentrum.

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet är ledstjärnor i vårt arbete. Vid val av sprängmedel är miljötänkandet en stark faktor. Samtliga våra borrvagnar är utrustade med bränslebesparings-kit. Vi ligger i framkant i tekniken för användandet av modern teknik så som maskinstyrning med GPS. Vi har vårt eget digitala hanteringsprogram för sprängjournaler, CPOT. Vår belastning av miljön kan vi beräkna i vårt Miljöbelastningsprogram.

Entreprenad

Alla entreprenadjobb är intressanta för oss, stora som små, även komplicerade entreprenadjobb som dammförstärkningar och sprängning i tätbebyggda områden. Vi har erfarenhet och kompetens för nästan alla typer av entreprenadjobb.

Några av de Entreprenader som vi har jobbat eller jobbar fortfarande med är bland annat: Bottniabanan, många entreprenader längst hela sträckan. NLC-park i Umeå, 1 700 000 ton berg som har losshållits och förädlats till olika produkter. Hissmofors kraftstation, ett stort projekt norr om Östersund, nytt stationsläge och ny utloppskanal. Garpenberg E2.5 Boliden AB:s miljardsatsning av gruvan. Förbifart Norrtälje, omdragning av väg 76 förbi Norrtälje.

Täkter

Vi spränger ca 5 miljoner ton berg varje år i täkter. Vi spränger ungefär lika mycket internt som åt externa kunder.

Gruvor

Gruvverksamhet är en viktig del i vår verksamhet. I Aitikgruvan, Europas största koppargruva, har vi en platschef samt 15 man och 4st L8:or. Vi jobbar där i skift och borrar all tätsöm med 5" och 6" hål åt Boliden. I Björkdalsgruvan, en stor guldgruva utanför Skellefteå,borrar vi för produktionssprängning ovan jord. Borrningen sker med coprod utrustning.

Martin Malmsten

Area Manager Losshållning, Stenmaterial, NCC Industry