Miljöanpassad ogräsbekämpning - NCC Spuma®

Med NCC Spuma kan du bekämpa ogräs på det grönaste sättet.

Kommer åt ogräs överallt

NCC Spuma är en miljöanpassad metod utvecklad för att bekämpa ogräs på och kring trottoarer, vägkanter, refuger, parkeringsplatser, beväxta ytor och liknande.

Miljöanpassad och biologisk nedbrytbar

Metoden går ut på att hett vatten (95-98 grader) sprids över ogräset. Det heta vattnet hålls sedan varmt av ett isolerande skum som består av majsstärkelse och vegetabiliska oljor. Dessa ingredienser är märkta med Bra Miljöval. Det varma vattnet skadar ogräsets cellstruktur och det isolerande skummet förlänger effekten. Även ogräsfrön förlorar förmågan att gro. Resultatet är en grundlig termisk ogräsbekämpning.

Kostnadseffektiv ogräsbekämpning

NCC Spuma är biologiskt nedbrytbart och är inte dyrare än annan termisk bekämpning. Snarare tvärtom. Effekten är mer varaktig med NCC Spuma än med exempelvis gasolbränning eller ångbehandling.

Erfarenheter visar att man under första året ska genomföra tre till fyra utläggningar och de efterföljande åren två till tre utläggningar. Det är väsentligt färre behandlingar än med de övriga termiska metoderna gasbränning och ångbehandling.

Bild på Hans Säll, Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Hans Säll

Chef affärsutveckling, NCC Infrastructure

Anton Andersson

Arbetsledare Malmö, NCC Infrastructure

Bild på Frida Panzar, Marketing & Business Developer, Infra Services, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Frida Panzar

Marketing & Business Developer, Infra Services, NCC Infrastructure