NCC Snow-melting®

Endast vanligt vatten tar bort föroreningar, snöhögar och trafikkaos. NCC har uppfunnit en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att smälta och rena enorma mängder snö.

Med NCC Snow-melting hjälper NCC både kunden och samhället med länge olösta problem:

  • Förorenad snö tippas inte längre rätt ut i våra vatten.
  • Behovet av snödeponier och snöupplag minskar signifikant och den citynära marken kan användas till annat, samt visuella föroreningar i form av smutsiga snöberg försvinner.
  • Snöhanteringen underlättas i stort och det blir smidigare för alla trafikanter och trafikslag.

Metoden som löser problemen med snöhantering har NCC utvecklat själv och den är unik i sitt slag. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm. Snön matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Inget bränsle behövs för att smälta snön, bara kallt sjö- eller havsvatten.

 

Se vår film om NCC Snow-melting Norge

Hans Säll_NCC40652
Hans Säll

Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure