NCC Snow-melting® - hållbar snöhantering

Endast vanligt vatten tar bort föroreningar, snöhögar och trafikkaos. NCC har uppfunnit en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att smälta och rena enorma mängder snö, särskilt anpassat för städer.

Med NCC Snow-melting hjälper NCC både kunden och samhället med länge olösta problem:

  • Förorenad snö tippas inte längre rätt ut i våra vatten.
  • Behovet av snödeponier och snöupplag minskar signifikant och den citynära marken kan användas till annat, samt visuella föroreningar i form av smutsiga snöberg försvinner.
  • Snöhanteringen underlättas i stort och det blir smidigare för alla trafikanter och trafikslag.

Metoden som löser problemen med snöhantering har NCC utvecklat själv och den är unik i sitt slag. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm. Snön matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Inget bränsle behövs för att smälta snön, bara kallt sjö- eller havsvatten.

 

Se vår film om NCC Snow-melting Norge

Hans Säll_NCC40652
Hans Säll

Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure