Hållbar snöhantering med NCC SnowClean®

Endast vanligt vatten tar bort föroreningar, snöhögar och trafikkaos. NCC har uppfunnit en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att rena och smälta enorma mängder snö, särskilt anpassat för städer.

Smart snöhantering för städer som Stockholm, Oslo och Helsingfors

Med NCC SnowClean hjälper NCC både kunden och samhället med länge olösta problem:

  • Förorenad snö tippas inte längre direkt ut i våra vatten.
  • Behovet av snödeponier och snöupplag minskar signifikant och den citynära marken kan användas till annat, samt visuella föroreningar i form av smutsiga snöberg försvinner.
  • Snöhanteringen underlättas i stort och det blir smidigare i trafiken.

Metoden som löser problemen med snöhantering har NCC utvecklat själv och den är unik i sitt slag. Lastbilar tippar snön på en smältanläggning som ligger på en pråm. Snön matas fram i olika steg där den filtreras och renas. Inget bränsle behövs för att smälta snön, bara kallt sjö- eller havsvatten.