Marksanering som ger din mark ny potential

Ett av riksdagens nationella miljömål är en giftfri miljö senast år 2050. Det ställer krav på markägare med förorenad mark, men det kan också löna sig att ta sitt miljöansvar på allvar. Tillsammans med oss vänder du krav till möjligheter.

På många platser finns stora förorenade markområden i centrala, attraktiva lägen som sanerade skulle kunna användas för till exempel bostäder eller kontor. Genom sanering kan du förädla din fastighet, göra den tillgänglig för nya användningsområden och öka dess värde. En proaktiv sanering ger dig också ökad handlingsfrihet den dag du vill sälja eller flytta. 

I projekt Vårvik har vi fått stor hjälp av teknikavdelningen som bidragit med sin kompetens inom miljö och hållbarhet och erfarenhet av marksanering. Det är en styrka att vi har hela kedjan i samma företag och slipper köpa in externa konsulter.
Robert Angmyr, produktionschef NCC Civil West