Marksanering som ger din mark ny potential

Ett av riksdagens nationella miljömål är en giftfri miljö senast år 2050. Det ställer krav på markägare med förorenad mark, men det kan också löna sig att ta sitt miljöansvar på allvar. Tillsammans med oss vänder du krav till möjligheter.

På många platser finns stora förorenade markområden i centrala, attraktiva lägen som sanerade skulle kunna användas för till exempel bostäder eller kontor. Genom sanering kan du förädla din fastighet, göra den tillgänglig för nya användningsområden och öka dess värde. En proaktiv sanering ger dig också ökad handlingsfrihet den dag du vill sälja eller flytta. 

I projekt Vårvik har vi fått stor hjälp av teknikavdelningen som bidragit med sin kompetens inom miljö och hållbarhet och erfarenhet av marksanering. Det är en styrka att vi har hela kedjan i samma företag och slipper köpa in externa konsulter.
Robert Angmyr, produktionschef NCC Civil West
Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden.
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Illustration i form av flygliknande foto över stadsdelen Vårvik, Trollhättan.
Vårvik, Trollhättan

Trollhättan växer med den nya stadsdelen Vårvik. NCC har fått i uppdrag att att möjliggöra utbyggnaden genom att på olika sätt förbereda marken, bygga VA-nät, gator och torg, dagvattenhantering med mera.

Miljöcertifierad marksanering av Kvarnbyterrassen i Mölndal

Kvarnbyterrassen är cirka 35 000 m2 stort och beläget knappt 1 km öster om Mölndals Centrum söder om Göteborg. Projektet har fått världens första CEEQUAL-certifiering med de nya skärpta kraven.

Vinterbild på Nässjös bangård, med gamla containers i bakgrunden.
Nässjö bangård, Nässjö

Nässjös bangård är starkt förorenad efter att en av Sveriges största impregneringsanläggningar för träslipers till landets tågräls haft sin verksamhet här i drygt 90 år. NCC sanerar nu 130 000 kubikmeter jord intill spårområdet.

Vatten forsar från en mindre klippa ner i en ström.
Marksanering, Hissmofors

Marksanering inför bygget av Hissmofors vattenkraftstation.

Grävmaskiner sanerar sjönära mark, med byggnader i bakgrunden.
Marksanering, Beckholmen, Stockholm

Marksanering på svårtillgänglig ö mitt i centrala Stockholm.

En lastbil dumpar vid en avfallsterminal.
Marksanering, Norra Djurgårdsstaden upplagsplats, Stockholm

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har NCC sanerat en gammal upplagsplats för att förbereda för bostadsområde.

Fokusbild på provburkar för markföroreningsmätning.
Marksanering, Norra Djurgårdsstaden Västra, Stockholm

Metodisk marksanering i område med nyckfull föroreningsgrad.