Lågtrycksavlopp, LTA - istället för konventionell avloppsledning

Lågtrycksavlopp, LTA, är en helhetslösning för vatten och avlopp som är helt oberoende av topografin. En allt vanligare lösning, särskilt i fritidshusområden som planläggs.

Lågtrycksavlopp, LTA, kan läggas där konventionell avloppsledning blir för dyr att lägga. Ofta handlar det om fritidshusområden som omvandlas till permanentboende, långt från stadskärnor och reningsverk. Den största fördelen med LTA är att man inte behöver tänka på fall, eftersom alla ledningar är trycksatta. Installationen är snabb och enkel.

Med LTA får varje fastighet en egen pumpstation för vatten och avlopp, som antingen läggs i en isolerad låda, ca 70 centimeter under mark, eller på frostfritt djup. Ledningarna som är mindre och värms med värmekabel kan också läggas grundare, vilket minimerar schaktning. Här kan även schaktfria metoder som styrbar borrning användas.