Fjärrvärme och fjärrkyla- få det på plats smidigt och tryggt

NCC har lång erfarenhet av att lägga fjärrvärme- och fjärrkyleledningar, särskilt i komplicerade stadsmiljöer som kräver god planering och logistik.

Fjärrvärme

Fjärrvärme består av ett slutet system där värme från en central anläggning genom cirkulerande vatten värmer upp många fastigheter i ett samhälle.

Det är en mycket effektiv uppvärmningsform och är idag den ledande i Sverige. NCC har byggt fjärrvärmenät i Stockholm sedan 1984 och kan därmed kalla oss den aktör som har längst och störst erfarenhet av den typen av projekt.

Genom åren har vi samlat på oss stor kunskap om tekniken och den logistik som krävs för en smidig och väl genomförd rörläggning. Det krävs en särskild läggningsteknik för att skapa rörelseutrymme under mark för rören där vatten med olika temperaturer transporteras.

Att minimera störningen för tredje man är också en mycket viktig förutsättning för ett lyckat utförande.

Fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar enligt samma princip som fjärrvärme – ett centralt aggregat varifrån kylan sprids till flera fastigheter genom ett köldmedium.

Den stora skillnaden är att fjärrkyla även kan läggas schaktfritt, till exempel med rörspräckning, styrbar borrning och slip-lining.

Många gånger kan befintliga, slopade ledningar återanvändas. I trånga stadsmiljöer är därför de snabba, ekonomiska, störningsfria och schaktfria metoderna särskilt lämpliga.

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.