Få fjärrkylan på plats smidigt och tryggt

NCC har lång erfarenhet av att lägga ledningar, särskilt i komplicerade stadsmiljöer som kräver god planering och logistik. Fjärrkyla kan ofta läggas helt schaktfritt – snabbt, störningsfritt, ekonomiskt och miljöanpassat.

Fjärrkyla fungerar enligt samma princip som fjärrvärme – ett centralt aggregat varifrån kylan sprids till flera fastigheter genom ett köldmedium.

Den stora skillnaden är att fjärrkyla även kan läggas schaktfritt, till exempel med rörspräckningstyrbar borrning och slip-lining.

Många gånger kan befintliga, slopade ledningar återanvändas. I trånga stadsmiljöer är därför de snabba, ekonomiska, störningsfria och miljövänliga schaktfria metoderna särskilt lämpliga.

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.