Schaktning för el-, tele- och fiberledningar

Ledningar för el, tele och fiber ligger ofta grunt. Därför är schaktning den vanligaste metoden.

Det svenska elnätet är drygt 48 000 mil. Det är drygt 13 varv runt jorden. Närmare 30 000 mil kabel går under jord. Kablarna ligger grunt eftersom de inte behöver ligga på frostfritt djup. Det gör att schaktning är den mest ekonomiska och vanligaste metoden då dessa ledningar ska läggas.

I komplicerade stadsmiljöer är schaktfria metoder vanligare och här har NCC har lång erfarenhet.

Ledningarna läggs ofta i ett skyddande foderrör. De här kablarna är mycket dyrbara, att gräva av dem blir mycket kostsamt. Av det skälet är valet av schaktfria metoder vid förnyelse av ledningar som ligger djupare, till exempel vatten- eller avloppsledningar, att rekommendera.