Närbild på dagvatten bland vass.

Lösningar för dagvattenhantering

Utifrån markens förutsättningar, vilken yta som finns att tillgå och syftet med anläggningen jobbar vi tillsammans med våra kunder fram de bästa hållbara lösningarna, såväl ovan som under mark.

Genom att vi arbetar med öppna och gröna dagvattenlösningar kombinerat med underjordiska magasin och dagvattenrör får vi till en långsiktig hållbar dagvattenhantering som klarar framtidens klimatförändringar.

“Genom att vi arbetar med öppna och gröna dagvattenlösningar kombinerat med underjordiska magasin och dagvattenrör får vi till en långsiktig hållbar dagvattenhantering som klarar framtidens klimatförändringar. ”

- Hans Säll, chef affärsutveckling NCC Infrastructure

Bild på Hans Säll, Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Hans Säll

Affärsutvecklingschef Infrastructure, ordförande eRoadArlanda, NCC Infrastructure