Vatten, mark och ledningsnät

NCC har arbetat med infrastrukturen under mark sedan mitten av 1960-talet och har en heltäckande erfarenhet av alla typer av ledningsnät. Vi kan även erbjuda välutvecklade koncept för marksanering, dagvattenhantering, ogräsbekämpning och något så klimatsmart som en anläggning som klarar av att smälta och rena enorma mängder snö.

Några av våra erbjudanden på området:

  • Oavsett vilken ledning du behöver lägga eller förnya, hjälper vi dig att hitta den metod som är mest lämpad att lösa uppgiften. De flesta ledningar kan idag även snabbt och på ett ekonomiskt sätt nyläggas, omläggas och renoveras schaktfritt - No Dig.
  • Hållbar dagvattenhantering spelar en avgörande roll för en fortsatt, hållbar samhällsutveckling och påverkar alla dimensioner av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
  • Marksanering som ger din mark ny potential. Ett av riksdagens nationella miljömål är en giftfri miljö senast år 2050. Det ställer krav på markägare med förorenad mark, men det kan också löna sig att ta sitt miljöansvar på allvar. Tillsammans med oss vänder du krav till möjligheter.
  • Med NCC Spuma kan du bekämpa ogräs på det grönaste sättet. NCC Spuma är en metod utvecklad för att bekämpa ogräs på och kring trottoarer, vägkanter, refuger, parkeringsplatser, beväxta ytor och liknande.
  • VA-process. Nya krav ställs på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk och VA-marknaden i Skandinavien står inför stora investeringar. För NCC är detta ett spännande och viktigt område där vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.
  • NCC SnowClean. NCC har uppfunnit en helt ny klimatsmart anläggning som klarar av att smälta och rena enorma mängder snö.