Närbild på vass och annan biodiversitet.

Vatten, mark och ledningsnät

NCC har alltid arbetat med infrastrukturen på och under mark. Vi har heltäckande erfarenhet av alla typer av ledningsnät och vattenanläggningar. Vi kan även erbjuda välutvecklade koncept för marksanering och dagvattenhantering.

Hur kan Sveriges VA-system moderniseras?

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. Läs vår rapport och våra rekommendationer om hur vi kan lösa Sveriges VA-utmaningar via länken ovan.

Några av våra erbjudanden inom vatten, mark och ledningsnät

  • Oavsett vilken ledning du behöver lägga eller förnya, hjälper vi dig att hitta den metod som är mest lämpad att lösa uppgiften. 
  • VA-process. Dricksvatten- och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. NCC:s långa erfarenhet, vår unika specialistkompetens och vår förmåga hantera komplexa stora projekt ger våra kunder bäst förutsättningar för ett lyckat VA-projekt.
  • Dagvattenhantering spelar en avgörande roll för en fortsatt samhällsutveckling och påverkar alla dimensioner av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
  • Marksanering som ger din mark ny potential. Ett av riksdagens nationella miljömål är en giftfri miljö senast år 2050. Det ställer krav på markägare med förorenad mark, men det kan också löna sig att ta sitt miljöansvar på allvar. Tillsammans med oss vänder du krav till möjligheter.