Bra stämning på kontoret?

När medarbetarna trivs så mår företaget bra. Men varje arbetsplats har sina egna förutsättningar och utmaningar. Vi erbjuder företag en genomgång av hur ert kontor påverkar medarbetarnas välmående, trivsel och prestation via en Leesman Study. Det innebär en djupgående studie av hur rutiner, kultur och inte minst den fysiska miljön bidrar till effektivitet på er arbetsplats.

Vill ni genomföra en arbetsplatsstudie?

Fyll i några snabba fakta om er arbetsplats och kontaktuppgifter. Beskriv sedan hur er arbetsmiljö ser ut idag och hur ni tror att den skulle kunna förbättras. VI förbehåller oss rätten att välja ut och kontakta de företag som vi tror skulle ha nytta av en Leesman Study.

Intresseanmälan