Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett samtal om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en stor och viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas och göras rätt. För att lyckas med uppgiften är utbyte av erfarenheter och kunskap på ett tidigt stadium centralt.

Vi på NCC tror att de bästa skolorna byggs genom grupparbete och ett nära samarbete där vi löser uppgiften ihop. Vi sätter oss helt enkelt i skolbänken tillsammans med er långt innan det är dags för det första spadtaget, för att från första början förstå de behov och utmaningar som finns men också de drömmar och visioner som ska uppnås. Då får vi också möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper som Sveriges största skolbyggare.

Välkommen till ett av årets viktigaste samtal

Välkommen till NCC:s skolseminarium på Louis de Geer konsert & kongress den 17 maj. Där delar vi erfarenheter kring skolprojekt och hur vi bygger skolor som stärker möjligheterna till lärande, trivsel och en sund ekonomi – morgondagens skola helt enkelt.

På agendan:

08.30-09.00 Frukostsmörgås och kaffe

09.00-10.15 Marcus Sandlund, Affärschef NCC och Madeleine Nobs, Chef hållbara affärer, berättar om syftet med dagen och problemen dagens skola står inför. Hur NCC avser att framöver arbeta med skolprojekt för ett bättre lärande, samt vikten av att samspela byggnaden med utemiljöerna och pedagogiken.

10.15 – 10.45 Fika

10.45-12.00 Christoffer Nordqvist, Partneringledare NCC, leder sessionen ”Grupparbetet”, där vi gemensamt i mindre grupper diskuterar hur vi tillsammans löser morgondagens skola.

12.00-13-00 Gemensam lunch på Louis de Geer

13.00 Avslut

Anmälan sker via formuläret till höger!

Anmälan

Läs mer om vår integritetspolicy