Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett seminarium om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas och göras rätt. Vi på NCC bjuder in till seminarium om utvecklingen av framtidens skolor, där vi bland annat diskuterar:

  • Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas lärande?
  • Vad bör prioriteras för att bygga stimulerande och kloka lärmiljöer?
  • Hur säkerställer vi ett långsiktigt och hållbart tänk när vi bygger en ny skola?

En agenda fylld på kunskap och lärdomar

Välkommen till NCC:s skolseminarium där vi diskuterar de utmaningar som skolan står inför och hur dessa kopplar till byggandet av skolhuset och den fysiska miljön. Ta del av en ny studie om hur nyckelintressenter inom skola och utbildning ser på morgondagens skola, följ med på Nacka kommuns resa med strategisk partnering för skolor och lär dig mer om NCC:s nya satsning på skolor.

Genom att lyssna, dela med oss och diskutera med er hoppas vi kunna medverka till riktigt bra lärmiljöer som bygger på allas våra samlade kunskaper och erfarenheter – välkommen till ett seminarium om framtidens skola.

Program Stockholm 6 maj 2019

12.00-13.00 Drop-in-lunch

13.00-13.10 Inledning – från skolbrist till skolsuccé, Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building

13.10-13.30 Skolans utmaningar framåt, Magnus Anclair, Forum Bygga Skola

Vilka utmaningar brottas skolan med och vad bör vi ha med oss när vi planerar och bygger en skola i absoluta framkant? Vad är centralt för att lyckas och vad är ett lyckat skolbyggnadsprojekt med elever, lärare och fastighetsägarens bästa i fokus?

13.30-14.10 Ny studie presenteras: vad anser kommunerna är viktigt vid skolbyggnation och upphandling av skolbygge? Camilla Moberg, Effectly

Effectly presenterar, på uppdrag av NCC, en ny studie där de har intervjuat ett sextiotal politiker och tjänstemän som arbetar med utbildning och upphandling av skolor. Hur ser de på morgondagens skola? Vad är prioriterat och vilka möjligheter finns när vi bygger nya skolmiljöer? Vad kan vi lära av varandra?

14.10-14.30 Nytänk kring lärmiljöer, Ylva Matikainen, Arkitekt SAR/MSA, Mondo Arkitekter

Vad bör vi tänka på när vi vill bygga en skola där pedagogiken samspelar med den fysiska miljön, vad säger forskningen? Och hur kan skolhuset bidra till både elevernas och lärarnas välbefinnande och trivsel?

14.30-14.45 Paus

14.45-15.00 Lärdomar och goda erfarenheter från Nacka kommun, Peter Skogberg, enhetschef Bygg och Anläggning, Nacka kommun

Nacka kommun behövde bygga ett antal nya samhällsbyggnader i kommunen och valde då att upphandla dessa i strategisk partnering med NCC. Vad var bakgrunden till detta och hur fattades beslutet? Vilka lärdomar har man fått från samarbetet och hur säkerställde man att den ursprungliga visionen följde med genom hela planerings- och byggnadsprocessen fram till invigd skola?

15.00-15.15 Hur kan NCC bidra till ökat samhällsvärde och förverkligande av unika skolvisioner? Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building och Marcus Sandlund, affärschef NCC Building

Vi på NCC lanserar nu en satsning för att dela med oss av vår kunskap som Sveriges största skolbyggare och fortsätta medverka till framtidens moderna skola. Med gemensamt grupparbete där involvering och samtal sker i ett tidigt skede, är vi övertygade om att vi tillsammans kan bygga kloka lärmiljöer som bidrar till ökad fysisk aktivitet, trygghet, flexibilitet och sund arbetsmiljö.

Anmälan

Läs mer om vår integritetspolicy