ADDERA Byggkoncept

ADDERA Byggkoncept är specialiserade på renovering och ombyggnader av flerbostadshus som med intelligenta tekniska produktlösningar, smart projektlogistik och produktionsspecialiserad kompetens adderar mervärden i alla led.

Vi minimerar störningstider, kortar ledtider, bygger tekniskt och socialt hållbart samt fokuserar på fastighetsägarens långsiktiga förvaltning. Vi erbjuder en trygg helhetslösning från projektering till överlämnande av våra projekt där vårt byggkoncept är ett attraktivt erbjudande som tål att jämföras. 

Projektlogistik - ökat mervärde

Det är med stolthet vi kan erbjuda en helhetslösning med ett entreprenadkoncept med projektlogistik i framkant. Vår erfarenhet visar att ett byggprojekt har allt att tjäna på en smart och anpassad logistik som följer projektet hela vägen.

Vi kan visa att byggprojekt kan spara upp till 25 % av byggkostnaden genom en väl utvecklad och strukturerad logistik. Vi projekterar och planerar därför våra entreprenader på detaljnivå och hanterar varje byggdel, lägenhet och moment allt efter behoven med BIM/VDC intelligens och smarta logistikfunktioner som adderar mervärden både i projekterings, produktions- och eftermarknadsfasen.

Stefan_Henemo
Stefan Henemo

Head of NCC Addera, Business manager, NCC Group