NCC Addera® - Modernt arbetssätt som effektiviserar bostadsrenoveringen

Vi utvecklar innovativa arbetsprocesser som förnyar branschen. Tillsammans med våra kunder lägger vi fokus på kortare, mer förutsägbara och mer störningsfria bostadsrenoveringar. Genom detta når vi också en högpresterande kvalitet och säker kostnadsbild för de vanligaste behoven och de mest frekvent återkommande renoveringsåtgärderna.

Vi erbjuder en attraktiv bostadsrenovering med utvecklade tjänster och produkter för bland annat stambyten med säkra våtrums- och installationslösningar, där vi tillsammans med dig som kund effektiviserar renoveringen och definierar projektomfattningen med rätt åtgärder, till rätt kvalitet, till rätt tider och till den rätta kostnadsbilden. NCC Addera® gör det möjligt att smartare och mer varsamt renovera bostäder så att människor kan bo kvar både under och efter renoveringen. Samtidigt som det gynnar kvarboende stärks också fastighetsägarens totalekonomi. Tack vare våra genomtänkta byggprocesser, tekniskt hållbara lösningar och miljömässigt sunda materialval så gör vi renoveringen lönsam för alla parter. 

Innovativ och effektiv renovering

Vårt arbetssätt bygger på industrialiserade tankesätt med modern digitalisering och smart logistik som adderar högre värdeskapande och mer förutsägbara processer. Vi utmanar och förnyar branschen med en rationaliserad byggproduktion och skapar ett unikt tvärfackligt samarbete mellan hantverksgrupper i så kallade multihantverkarteam. Resultatet innebär färre gränssnitt mellan de utförande hantverkarna och slöserier, väntan och ledtider minimeras på ett effektivt sätt. Dessutom är det tryggare för kvarboende då enbart ett fåtal utförare arbetar i bostaden istället för att en massa olika branschgrupper skall samsas på en redan liten yta.

“Vår bransch har pratat om industrialisering i 50 år. Vi kanske äntligen är på väg ”

- Thomas Wall, Projektchef, Bostads AB Mimer Västerås

C-H Wahlberg
Claes-Håkan Wahlberg

Affärs/Produktionschef , NCC Group

Bild på ett av Fittjas klassiska lägenhethus som ingår i renovering av miljonprogrammet, sedd nedifrån. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Fittja People's Palace, Stockholm

NCC har i samverkan med arkitektkontoret Spridd tagit fram Fittja People's Palace särskilt för renovering av miljonprogramshus.

En flicka står på en sten, med ett vitt radhus åt vänster bakgrund och ett höstfärgat träd åt höger bakgrund. Foto/illustration: Ulf Huett
Energibehovet halveras i miljonprogramområde

I bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna renoverar NCC hyresbostäder från miljonprogrammets dagar. Bostäderna är byggda på 60- och 70-talen och de får nu sin första omfattande upprustning i flera etapper.