Byggservice i Stockholm

Byggservice i Stockholm består av flera delar: eftermarknad, entreprenader och kulturbyggnader

Efter slutbesiktningen när det stora bygget är klart tar vi på NCC Eftermarknad över ansvaret och kontakten med dig som kund.

Om Eftermarknad

Eftermarknad består av en grupp rutinerade och erfarna arbetsledare och hantverkare. Vi erbjuder en kontaktperson för att du snabbt ska få hjälp gällande åtgärder, nya anpassningar och justeringar under garantitiden. Upplägget baseras på det behov du och dina hyresgäster har i era verksamheter, men låt oss ta det övergripande ansvaret.

NCC Eftermarknad har:

  • snabb igångsättningstid
  • stor vana vid att bygga om i lokaler med pågående verksamhet
  • lång erfarenhet av hyresgästanpassningar

För oss är det viktigt att du känner att samarbetet med oss underlättar din vardag, så välkommen att kontakta oss för mer information.

Detta är även en tjänst som vi erbjuder/levererar till andra NCC-projekt.

Om Entreprenader

Vi utför om- och tillbyggnadsentreprenader samt renoveringar och skadereparationer. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa dig att hyresgästanpassa kontorslokaler, bygga om äldreboenden, sjukhus, bostäder eller skolor.

Vårt uppdrag blir hyresgästernas trygghet och du behöver heller inte oroa dig för att hitta rätt konsulter, leverantörer eller underentreprenörer för just din entreprenad. Vi har de rätta kontakterna för att ge ditt projekt den mest fördelaktiga lösningen. För oss är inget arbete för litet och inget för stort, vi tar hand om detaljerna eller det övergripande ansvaret i större entreprenader, valet är ditt.

Vi har också stor erfarenhet av förtroendeentreprenader. Där kommer vi in i ett tidigt skede och arbetar tillsammans med dig som kund, för ett gemensamt mål. Vi arbetar idag på uppdrag från kunder som exempelvis Akademiska Hus, Läkare utan gränser och Micasa Fastigheter i Stockholm

Om kulturbyggnader

Ett av våra främsta kunskapsområden gäller om- och tillbyggnadsarbeten samt renoveringar av kulturhistoriska byggnader och äldre fastigheter.

Förutom ett genuint hantverk krävs ett stort engagemang och en stor portion erfarenhet, något som vi gärna delar med oss av. Vid hyresgästanpassningar i kulturhistoriska miljöer ser vi därför till byggnadens bästa, utifrån kundens behov. Vi är måna om att vårt gemensamma kulturarv på bästa sätt bevaras inför framtiden.

Vi har bl.a. utfört ombyggnadsentreprenader på Kungliga Operan, Storkyrkan, S:t Clara kyrka, Nordiska museet, Stockholms Stadsmuseum, Nationalmuseum, Stiftelsen Skansen, Riksdagsbyggnaderna, Riksdagsdepartementet, Gamla Riksarkivet m. fl.

Genom åren har våra årsavtal med Riksdagens Förvaltningskontor samt Statens Fastighetsverk gjort att vi haft löpande ombyggnader i hela deras fastighetsbestånd som till stor del består av kulturbyggnader.