Ombyggnad och Service i Malmö och Lund

Vi arbetar med lokalanpassning samt service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader.

Ibland kan vårt arbete påverka omgivningen på olika sätt. Det gör att vi lägger extra stor vikt vid att bygga om utan att störa, i till exempel lokaler där verksamhet pågår. Efteråt städar vi efter oss för att skapa trivsel och göra din miljö ännu lite bättre.

För oss är det viktigt att samarbetet med dig blir så smidigt och enkelt som möjligt, vi tar fullt ansvar för våra produkter och tjänster. Som din lokala samarbetspartner ska du känna dig trygg. Det kan du lugnt göra eftersom vi är en del av NCC-koncernen. Det innebär att vi har kraftfulla resurser i ryggen.

Våra specialiteter

Vi arbetar med lokalanpassning samt service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader. En lokalanpassning kan innehålla allt från att flytta en vägg till att bygga upp en hel kontorsmiljö, arbeten som vi har genomfört många gånger.

Service och underhåll är en förutsättning för att en byggnad ska behålla sitt värde. Med vår erfarenhet kan vi göra bedömningar om lämpliga åtgärder och sedan utföra dem. Vi kan även se till att golv, väggar och tak som utsatts för allvarliga fukt- och mögelskador återställs och samtidigt se över ventilationssystemen i de drabbade byggnaderna.

Vi byter stammar, gör balkongarbeten, renoveringar av badrum, tvättstugor och hissar. Det ökar trivseln och värdet av din fastighet. Har du en industrifastighet som behöver rustas upp, tar vi hand om både renoveringen och underhållet.

Våra kunder kan se olika ut. Vi har till exempel lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både stad och kommun. Vi utför stora som små uppdrag, och vi föredrar att göra det i nära samarbete med dig som kund.