Byggservice i Blekinge - Ombyggnad och Service

Vi arbetar med lokalanpassning samt service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader. En lokalanpassning kan innehålla allt från att flytta en vägg till att bygga upp en hel kontorsmiljö, arbeten som vi har genomfört många gånger. Vi har kontor i Karlskrona.

Ansvar och möjligheter

Utgångspunkten i allt vi gör är hållbart, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv men också ur ett ekonomiskt. Vi tar hänsyn till efterfrågade kundvärden som att uppnå hög kvalitet till det rätta priset, det vill säga den totalekonomiskt mest fördelaktiga kostnaden för att uppnå en kvalitativ produkt.

Ett ansvarsfullt företagande skapar mervärde för oss och förhoppningsvis även för dig. Vårt personliga ansvarstagande är en självklarhet. Förståelse för de byggnader vi arbetar i samt engagemang för de relationer vi bygger, är grunden för hur vi arbetar.

Samarbete

För oss är det viktigt att samarbetet med dig blir så smidigt och enkelt som möjligt, vi tar fullt ansvar för våra produkter och tjänster. Som din lokala samarbetspartner ska du känna dig trygg. Det kan du lugnt göra eftersom vi är en del av NCC-koncernen. Det innebär att vi har kraftfulla resurser i ryggen.

Våra kunder kan se olika ut. Vi har till exempel lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både stad och kommun. Vi utför stora som små uppdrag, och vi föredrar att göra det i nära samarbete med dig som kund.

Vi är certifierade enligt ISO 9000 och 14001. Att arbeta aktivt med kvalitets- och miljöarbetet ingår alltid i det vardagliga arbetet.

Kompetens och skicklighet

Våra platschefer och yrkesarbetare har under ett flertal år arbetat med byggservice och har utvecklat en bred yrkeskompetens och yrkesskicklighet. De har förmågan att arbeta självständigt och har en förståelse för, och kunskap om, hur det är att arbeta direkt med kunder och dess eventuella hyresgäster i pågående verksamhet.

Intresseanmälan Byggservice

Läs mer om vår integritetspolicy

Bild på Mikael Roos, platschef Byggservice Karlskrona, NCC Building Sweden.
Mikael Roos

Platschef Byggservice Karlskrona, NCC Building Sweden

Bild på Niklas Jarl, arbetsledare Byggservice Karlskrona, NCC Building Sweden.
Niklas Jarl

Platschef Byggservice Karlskrona, NCC Building Sweden

NCC Karlskrona
NCC Karlskrona
Besöksadress:

Skyttevägen 2, 371 41 Karlskrona

Telefon: +46 455 31 40 70