NCC Växa - flexibla flerbostadshus i trä

Med NCC Växa erbjuder vi ett flexibelt flerbostadshus framställt i en industrialiserad och fuktsäker byggprocess. Resultatet är ett kostnadseffektivt trähus formgivet för trivsel och med möjlighet att växa.

Trä - förnybart byggmaterial med låg klimatpåverkan

Många kunder är i dag intresserade av flerbostadshus i trä – ett naturligt och förnybart byggnadsmaterial som inte kräver stora resurser vid framställan och som har en låg klimatpåverkan. där utvecklingen för att bygga högre hus snabbt utvecklas i en positiv riktning. Vi har i samarbete med Derome Plusshus tagit fram produkten NCC Växa med modultillverkade hus i två till fyra våningar där arkitekturen fått ett starkt positivt bemötande och som vi är mycket stolta över. Konceptets flexibla moduler kan byggas på över tid, dessa kostnadseffektiva lösningar ger möjlighet både för landet och staden att växa.

Välkomnande och ljust

En bärande idé för NCC Växa är en välkomnande, väderskyddad entré med uteplatser och variationsrika raster och spaljéer som ger möjlighet för växtlighet. Samtliga lägenheter är genomgående och i bostadens hall möts man av ljus och en utblick genom kök och vardagsrum. Allt för att skapa ett välkomnande intryck med hus formgivna för människor att trivas och växa i.

Byggklossar för varierad utformning

NCC Växa:s byggsystem är baserat på en byggklossprincip som skapar möjligheter att variera utformningen och göra anpassningar utifrån olika behov och förutsättningar. Det innebär rationell projektering, produktion och montage.

Det finns en bred palett av moduler att välja på som bidrar till att skapa flexibilitet och möjlighet till förändringar över tid. Med dess goda ljud- och brandegenskaper kan systemet byggas upp till 4 våningar. Volymerna är dessutom flyttbara och enkla att montera och demontera.

Illustration över konceptet NCC Växas moduler.