Återvinning av anläggningsavfall och återvunnet material med NCC Recycling

Vi på NCC tar emot och omvandlar bland annat schaktmassor, asfalt, betong och jord till nya återvunna material.

Vi återvinner materialet och förädlar dem till nya bygg- och anläggningsmaterial för ett hållbart samhälle. Till vår hjälp har vi de senaste teknikerna och vår långa erfarenhet inom råvaruhantering. Allt för att materialen ska kunna återanvändas på bästa möjliga sätt.

Återvunna material – ett smart val

Att öka andelen återvunnet material i anläggningsbyggandet är bra på flera sätt. Den miljömässiga aspekten är naturligtvis viktig. Genom att använda återvunna material är det möjligt att hushålla med jordens resurser. Dessutom finns stora pengar att spara för dig som väljer att använda återvunna produkter i dina projekt.

När det inte går att återvinna - deponi

I mesta möjliga mån försöker vi återvinna och förädla. I fall där det inte är möjligt har vi även kunskapen och tillstånden som krävs för att ta hand om material som måste deponeras. Förorenade massor är ett exempel på ett sådant material.

Tillstånd för anläggningarna

För mer information om våra tillstånd var vänlig kontakta ansvarig säljare.

Förfrågningsformulär

Läs mer om vår integritetspolicy