Greenfuels - nu banar vi ny väg för förnyelsebar energi

Träpellets ersätter fossila bränslen i våra asfaltverk. Det får alla våra vägprojekt i Norden glädje av.

Nu har vi tagit fram och patentsökt en ny innovation, som gör det möjligt att i stor skala använda träpellets i asfaltproduktionen. Initiativet markerar ett skifte i branschen. Att gå över till förnyelsebar energi är ett sätt för oss att minska vårt oljeberoende och samtidigt vår miljöpåverkan. Med hjälp av den nya tekniken kan vi gå över till träpellets och en mycket koldioxidreducerad tillverkningsprocess i våra asfaltverk.

Innovation möjliggör omställning

Genom en övergång till förnyelsebara bränslen skulle branschen i Norden kunna minska koldioxidutsläppen motsvarande 217 000 bilars utsläpp. Varje år. NCC representerar ungefär en tredjedel. Fram till idag har eldningsolja och gas varit de primära bränslena. När vi byter ut dessa mot förnyelsebar energi tar vi som pionjärer första steget i omställningen till en mer hållbar asfalttillverkning.

Långsiktigt hållbar råvara

Efter att under flera år ha undersökt olika alternativa bränslen, har vi valt att satsa på träpellets i våra asfaltverk. En anledning är att träpellets inte konkurrerar med drivmedels- eller livsmedelsframställning. Tack vare vår innovation kan träpellets också användas i stor skala, ett krav för att kunna genomföra denna omställning fullt ut.

Testad och förfinad teknik

Användningen av träpellets kräver en speciell teknik för att asfaltprodukten ska uppnå rätt kvalitet. Bränslets verkningsgrad är hög, vilket ger en mycket resurs- och energieffektiv process i asfaltverket. Tekniken är utvecklad och testad av NCC tillsammans med flera partners under lång tid.