NCC ABT 11

NCC ABT 11 är en ABT-klassad specialasfalt som används helt kall året runt.

NCC ABT 11 är framtaget för att möjliggöra permanent asfaltunderhåll under årets alla månader, utan begränsning i form av årstider och öppettider på asfaltverk. NCC ABT 11 är helt kompatibel med traditionell varmmassa och kan toppas över utan bortfräsning. NCC ABT 11 kan användas för allt från potthål och svackor till återställningar efter vattenläckage och schaktarbeten. NCC ABT 11 tillverkas till 95% fossilfritt. NCC ABT 11 klassas som en ABT i enlighet med Europastandard SS-EN13108-1.

Produktfabriken

Besöksadress:

Kontakta oss för information och beställningar

Telefon: 08-6321601 Skicka mail