NCC Green Asphalt® - en asfalt med lågt klimatavtryck

Fattar du beslut som påverkar både dagens och framtidens levnadsvillkor? Bra – det gör vi också! Vår ambition är i själva verket att bli klimatneutrala och vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Genom att välja NCC Green Asfalt får du en asfalt med lågt klimatavtryck, men till samma höga kvalitet. En schysstare yta, helt enkelt!

NCC är ett företag som vill ta ett stort klimatansvar och vi gör det genom att arbeta för att minska branschens miljöpåverkan samt genom att leda vägen i utvecklingen av hållbara och kostnadseffektiva vägar inför framtiden.

NCC Green Asfalt är vårt sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla, förbättra och optimera tre centrala områden inom asfaltproduktionen som markant minskar utsläppen av växthusgaser:

Minska användningen av fossila bränslen

Vi väljer energislag som minimerar både koldioxidavtrycket
och användningen av fossila bränslen i asfaltproduktionen. Vi ersätter istället med förnybar energi i form av träpellets, talloljebeck och använder alltid grön el.

Öka energieffektiviteten

Du kanske känner till lågenergiasfalt (LTA)? NCC använder en egenutvecklad och patenterad teknik där vi genom att ha vidareutvecklat metoderna för asfalttillverkning och blandning har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Bindemedlet bitumen oxiderar mindre vid en lägre temperatur, vilket gör att asfaltbeläggningen håller längre. Dessutom minskar utsläpp av till exempel damm, ångor, flyktiga organiska komponenter och aromatiska kolväten. Det ger en bättre arbetsmiljö och möjlighet att lägga asfalt på platser där traditionell asfalt kanske inte skulle användas. Miljövinsterna med en grön och energisnål asfalt är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid samt en lägre energiförbrukning.

Spara naturresurser

NCC Green Asfalt visar vägen när det gäller att använda återvunnen asfalt (RAP) i asfaltproduktionen. Under åren har NCC arbetat med olika tekniker, både på den faktiska anläggningen och med rutinerna för hantering av RAP på plats, för att öka användningen av återvunnet material. Förutom RAP kan vår asfalt även innehålla återvunnet stenmaterial och återvunnen cement.

Daniel Tegin

Sales & Market, NCC Industry