Dränerande produkter

NCC Drænstabil® - en stenmaterialprodukt som förebygger översvämningar genom att vattnet snabbt och lätt tränger ner i marken.

Det regnar allt mer på våra breddgrader med häftiga översvämningar och överbelastade kloaksystem som följd. För att undvika det har NCC Roads i Danmark utvecklat produkter och metoder för att förebygga översvämningar.

Det handlar om att tänka hela vägen, nerifrån och upp

NCC har tagit fram NCC Drænstabil® - en stenmaterialprodukt med egenskaper som gör att vattnet snabbt och lätt tränger ner i marken. Samtidigt fungerar stenmaterialet som bärlager. Ovanpå det stabila stenmaterialet läggs sedan NCC DrænAf® en avjämningsmassa som transporterar bort vattnet utan att bärigheten försvinner. Högst upp lägger man sedan ett genomsläppligt ytmaterial som kan vara asfalt, sten- eller betongplattor.

Används utomlands

I Holland, Tyskland och USA har man använt genomsläppliga beläggningar i ca tio år, speciellt på stora parkeringsplatser vid köpcentra, sportarenor och andra stora ytor.

Intresserad?

Om du vill veta mer, kontakta då oss. Kontaktuppgifter ser du i den högra kolumnen eller om du vill läsa mer detaljerat, gå då in på vår danska hemsida för att se hur man arbetar där och vad våra kunder säger.

Adam Lindberg

Försäljningschef stenmaterial, NCC Industry