NCC Green Asphalt® - en miljövänlig lågtempererad varmasfalt

Lågenergiasfalten NCC Green Asphalt, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren. Genom att vidareutveckla metoderna för asfalttillverkning och blandning, har vi lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna med en grön och energisnål asfalt är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.

“Hemligheten bakom NCC Green Asphalt är en vidareutveckling av metoderna för tillverkning och blandning. Vi har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.”

- Roger Lundberg

NCC Green Asphalt - hållbarhet över generationer

Vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Vi är djärva nog att tro att vi faktiskt kan förändra världen till något bättre och bidra till ett hållbart sammhälle över generationer. 
Se filmen och låt dig inspireras!

NCC Green Asphalt - vad är hemligheten?

Hittills har höga temperaturer varit en förutsättning att få fram tillräckligt stark asfalt för gator, vägar, parkeringar och övriga asfalterade ytor. Dessutom är processen både energikrävande och dyr. Med metoden NCC Green Aspahlt har vi lyckats sänka temperaturen vid asfaltproduktionen och koldioxidutsläppen blir upp till 30 procent lägre. Se filmen för mer information.

Se filmen från STCC

Den 1-3 september var det sportbilsfestival och tävlingar på Solvalla, norr om Stockholm. STCC, Scandinavian Touring Car Championship, gick av stapeln och NCC stod för asfaltereingen av travbanan. Loppet kördes på lågtempererad NCC Green Asphalt, som vi på NCC har utvecklat. 

NCC Green Asphalt - en metod som håller i längden

Samhället har behov av en fungerande infrastruktur och lägre koldioxidutsläpp. NCC arbetar för att minska branschens miljöpåverkan och utvecklar hållbara, kostnadseffektiva vägar inför framtiden. NCC Green Asphalt ger lägre temperaturer och stora miljöbesparingar. Se filmen för mer information.

Daniel Tegin

Försäljning- och marknadschef, Asfalt Sverige, NCC Industry

Roger Lundberg

Försäljning och Marknad, NCC Industry

Läs mer om NCC Green Asphalt

Visst går det att minska asfaltens miljöpåverkan utan att äventyra kvaliteten. Resultatet är upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp.

Faktablad NCC Green Asphalt (PDF)

80% lägre koldioxidutsläpp

Nu ersätter NCC fossila bränsle i asfaltproduktionen med förnyelsebar energi. Vi kallar det NCC Green Fuel.

I kombination med NCC Green Asphalt kan vi minska koldioxidutsläppen med upp till 80%.

Läs mer om NCC Green Fuel