Asfalt och Beläggning

NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet. Våra verksamheter bildar en värdekedja bestående av stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla alla våra produkter. Ett bra underarbete är en förutsättning för ett bra underlag.

Tillverkning

Vi tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter.

Våra asfaltsprodukter passar till allt från gator, garageuppfarter och cykelbanor till motorvägar och flygfält.

De huvudsakliga produktområdena är bärlager, bindlager, slitlager och olika typer av kallt asfaltgrus.

Standardmassor

 • Tät asfaltbetong (ABT)
  har relativt god nötningsbeständighet och god stabilitet. kan användas som bind-, bär- och slitlager på alla typer av vägar.
 • Stenrik asfaltbetong (ABS)
  tät med utmärkt slitstyrka och goda stabilitetsegenskaper. används som slitlager på alla typer av vägar.
 • Dränerad asfaltbetong (ABD)
  ger god stabilitet. används som slitlager där risk för vattenplaning kan uppstå och där krav på låg bullernivå finns.
 • Asfaltbundet bindlager (ABB)
  används för att reducera sprickbildning och för att ge ett jämnare      underlag för nästa beläggningslager.
 • Asfaltgrus (AG)
  En blandning av stenmaterial och låg halt av bitumen. Används som bärlager och ger god stabilitet.