Asfalt och stenmaterial

NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och finns över hela landet. Våra verksamheter bildar en värdekedja bestående av stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla alla våra produkter. Ett bra underarbete är en förutsättning för ett bra underlag.

Vi tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Våra asfaltsprodukter passar till allt från gator, garageuppfarter och cykelbanor till motorvägar och flygfält. De huvudsakliga produktområdena är bärlager, bindlager, slitlager och olika typer av kallt asfaltgrus.