Stadslinbana, Göteborg

På uppdrag av trafikkontoret Göteborgs Stad bidrar NCC i arbetet med en genomförandestudie och framtagande av riktpris för en stadslinbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i centrala Göteborg.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik AB där NCC, med italienska linbanebyggaren Leitner som underleverantör, tilldelats uppdraget för en första fas som kommer pågå i cirka ett år. 

Under den första fasen ska en genomförandestudie göras och ett riktpris tas fram för byggnationen. Därefter ska ett politiskt investeringsbeslut tas för att gå vidare med den andra fasen, där själva byggnationen sker. 

Linbanans planerade sträckning är 2 900 meter och är tänkt att gå från Järntorget till Wieselgrensplatsen och omvänt med två mellanstationer vid Lindholmen och Västra Ramberget.

Blir projektet byggt kommer linbanan att bli den första i Sverige som integreras i den ordinarie kollektivtrafiken och beräknas transportera 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik.

Foto/illustration: Göteborgs Stad Trafikkontoret
Linbanans sträckning. Bild: Göteborgs Stad Trafikkontoret
Bild på Victoria Modin, projektchef NCC Infrastructure.
Victoria Modin

Projektchef, NCC Infrastructure