Närbild på dagvatten bland vass.

Ramavtal för utbyggnad av VA-infrastrukturen i Skåne och Blekinge

NCC har tecknat ramavtal med Skåne Blekinge Vattentjänst för ny-, om- och tillbyggnad av vatten- och avloppsinfrastrukturen i Östra Göinge, Osby, Olofström och Bromölla kommun. Uppdraget sker i strategisk samverkan och ordervärdet beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK.

Avtalet som sker i strategisk samverkan, omfattar bland annat ny- och ombyggnationer av avlopps- och vattenreningsverk, pump- och tryckstegringsstationer, nya överföringsledningar, nya komplementbyggnader samt rivningsarbeten, där Skåne Blekinge Vattentjänst kan göra successiva avrop efter behov.

Ramavtalet är tecknat på fem år med möjlighet till tre års förlängning. Projektvolymen beräknas uppgå till mellan 300–500 MSEK under hela avtalstiden och kommer att registreras löpande inom affärsområdet NCC Infrastructure.

– Då vi står inför omfattande investerings- och reinvesteringsbehov för att långsiktigt trygga vår VA-infrastruktur så är vi särskilt glada över att kunna säkerställa denna resa tillsammans med NCC. Allt till gagn för våra VA-kunder. Per Fremark, vd, Skåne Blekinge Vattentjänst