Bild: fotograf Carina Gran
Bild på två arbetare samt ångvält i bakgrunden.

Ramavtal asfaltarbeten, partnering, Kristianstad

Kristianstads kommun förnyar samarbetet med NCC genom att teckna ett nytt ramavtal för beläggningsarbeten. Avtalet, som är i partnering, är unikt i asfaltbranschen.

Kommunen vill komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i branschen. Vi ser med spänning fram emot att gå in i det här samarbetet med NCC.
Jonas Schrevelius, enhetschef på tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun
John Persson

Area Manager Kalmar Karlskrona, NCC Industry