Foto: NCC
Illustration på kommande hus i Pålsjö äng, Helsingborg

Pålsjö Äng, Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem bygger NCC 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i norra Helsingborg. Byggnationen har handlats upp med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden.

NCC:s uppdrag består av att bygga totalt 73 hyresrätter fördelade på tre flerfamiljshus och elva radhus samt komplementbyggnader. I uppdraget ingår även ett underjordiskt parkeringsgarage med laddplatser för elbilar, utemiljö med cykelparkering både i det fria och under tak. Byggnaderna kommer att förses med solceller och det finns också planer på sedumtak.

Liksom i det pågående pilotprojekt för minskad klimatpåverkan i byggandet, "Kungsörnen" som NCC utför tillsammans med Helsingborgshem på Högasten, kommer en optimerad platsgjuten konstruktion att användas samt betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong. Betongen som används har 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen.

NCC arbetar kontinuerligt tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar hur vi kan minska klimatpåverkan under byggtiden. Genom att optimera konstruktionen och använda klimatförbättrad betong minskas klimatavtrycket rejält samtidigt som man bibehåller en god projektekonomi, vilket vi bland annat sett i pilotprojektet på Högasten. 

I vår upphandling sökte vi en totalentreprenör med en tydlig strategi för såväl minskad klimatpåverkan under byggtiden som ett kostnadseffektivt boende över tid. NCC hade totalt sett det bästa erbjudandet och vi ser fram emot att genomföra ytterligare ett projekt tillsammans.
Martin Johansson, projektchef, Helsingborgshem
David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden