Sydsvenskan: Välmående medarbetare presterar bättre

Sydsvenska Dagbladet valde Triangeln och kontorslokaler där kunskapsutbyte, inspiration och nya idéer uppstår över avdelningsgränser.

När södra Sveriges största tidning Sydsvenska Dagbladet beslutade sig för att lämna lokalen i Segevång där redaktionen suttit sedan 1960-talet, var målet att komma närmare nyheterna, läsarna och
annonsörerna.

– Vi valde en nyproducerad lösning från NCC eftersom vi ville vara med och påverka lokalens utformning, säger Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan.

Miljöcertifierade Triangeln blir, med sitt sedumtak och sin gröna innergård, en tillgänglig oas mitt i staden. Här möts storstadspuls, natur och människor. För medarbetare som cyklar till jobbet finns en specialhiss till den särskilda cykelparkeringen på innergården.

För Sydsvenskan innebär en attraktiv arbetsplats en öppen och funktionell miljö där medarbetarna kan mötas över
avdelningsgränser.

“Bra arbetsmiljö bidrar till att anställda mår bättre och är friskare samtidigt som det blir roligare att jobba när arbetsklimatet är kreativt och dynamiskt.”

- Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan.

Arbetsmiljöforskning lägger grunden till framtidens kontor

Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget. Genom arbetsmiljöforskning kan faktorer som påverkar arbetsplatser både positivt och negativt identifieras objektivt. Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, ledde ett treårigt forskningsprojekt på NCC.

Akustik, belysning, ventilation och ergonomi är fysiska faktorer som dagligen påverkar medarbetare. Därför är det smart att som arbetsgivare erbjuda en sund arbetsmiljö. Från psykosocial organisations- och arbetsmiljöforskning vet vi att sociala kontakter är avgörande för hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Mötesplatser behövs för att stimulera kreativiteten.

– Människan anpassar sig till den tekniska utvecklingen och till de nya sätt att arbeta på som utvecklingen för med sig, men vi behöver sociala kontakter för att må bra, säger forskaren Susanna Toivanen.

De kunskaper som NCC förvärvar genom forskningen vävs in när nya former av hälsofrämjande och hållbara kontorsarbetsplatser utvecklas. Processen kallar vi Future Office by NCC®.

Kreativa tillsammans

Från plan tre i nya Triangelns kontorshus kliver du rakt ut från kontorsmiljön till en balkong som sträcker sig längs hela fasaden. På torget nedanför pulserar Malmö. Informella, sociala mötesplatser är avgörande. På Sydsvenskans nya kontor kommer ingen att ha ett eget rum.

– Det blir en positiv omställning för oss att lämna ett höghus där vi i princip bara sågs i hissen ned till matsalen, säger Lars Dahmén och fortsätter:

– Nu funderar vi på hur vi ska sitta i det nya kontoret. Vi försöker tänka i nya banor och bryta upp gamla mönster och avdelningsgränser. För oss är det viktigt att i utformningen av lokalen skapa mötesplatser där medarbetare kan träffas även om de kanske inte alltid behöver det rent yrkesmässigt. Det är en förutsättning för en inspirerande företagskultur.

Om Fastigheten

Hyresgäst: Sydsvenska Dagbladet
Kontorsyta totalt i Nya Triangeln: 4 600 kvm
Byggstart: 2012
Inflyttning: oktober 2013
Certifieringar: GreenBuilding och BREEAM
Arkitekt: Fojab Arkitekter AB