NCC Folkboende, Mejerskan 1, Örebro

Effektiv byggprocess med hög boendekvalitet - NCC Folkboende.

I området Ladugårdsängen i Örebro har NCC byggt ett Folkboende bestående av tre punkthus i fyra till fem våningar. Totalt 61 lägenheter från 1 r.o.k. till 3 r.o.k. med tillhörande komplementsbyggnader i gårdsmiljö.

Kvarteret Mejerskan i Örebro var vårt första NCC Folkboende. Projektet uppmärksammades utifrån vår effektiva byggprocess med ytsmarta lägenheter och genomgående hög boendekvalitet.

Detaljplanens krav på eventuella framtida butikslokaler i bottenplan inarbetades i projektet. Med våningshöjd på 3,2 m samt dubbla entréer i varje hus.

Fakta

  • Projekt: NCC Folkboende. 3 Punkthus, 61 lägenheter, fyra till fem våningar, 1-3 r.o.k., 31–65 kvm. BOA 3257 kvm
  • Kund: Behrn Fastigheter AB
  • Byggtid: Jan 2011-september 2011,etapp 1
  • Arkitekt: Arkinova
  • Huvudentreprenör: NCC Building
SEULRWAL
Ulrik Wållberg

Chef produkter, NCC Building