NCC: Folkboende i Mejerskan, med gulbeige fasad och

NCC Folkboende, Mejerskan 1, Örebro

Effektiv byggprocess med hög boendekvalitet - NCC Folkboende.

I området Ladugårdsängen i Örebro har NCC byggt ett Folkboende bestående av tre punkthus i fyra till fem våningar. Totalt 61 lägenheter från 1 r.o.k. till 3 r.o.k. med tillhörande komplementsbyggnader i gårdsmiljö.

Kvarteret Mejerskan i Örebro var vårt första NCC Folkboende. Projektet uppmärksammades utifrån vår effektiva byggprocess med ytsmarta lägenheter och genomgående hög boendekvalitet.

Detaljplanens krav på eventuella framtida butikslokaler i bottenplan inarbetades i projektet. Med våningshöjd på 3,2 m samt dubbla entréer i varje hus.

Josef Ulander

Chef Bostadsprodukter, NCC Building Sweden