Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.

Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Vattenledningen som förnyas är en av de viktigaste huvudledningarna i Västerås ledningsnät. Den har drabbats av flera vattenläckor, den senaste 2017 då en spricka runt hela röret noterades. Därför beslutades att förnya ledningen för att minska risken för nya skador och undvika störningar i driften. 

Ledningen går genom bostadsområden och annan bebyggelse vilket gör att en läcka kan komma att orsaka omfattande skador. För att minimera kostnader och störningsmoment beslutades att göra förnyelsen med hjälp av med schaktfria metoder. 

Ledningen är av betongrör, typ Premo, med ytterdiameter 800 mm och innerdiameter 700 mm. Åtgärderna i den första etappen utfördes från Hamre till Björnövägen, en total längd på ca 3000 meter.

Att använda schaktfria metoder minimerar grävandet. Kostnadseffektivare för kunden och bättre för klimatet.
Simon Åkerlund, affärsutvecklare NoDig NCC Infrastructure
Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den.
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma.
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.