Idrottsområde Söder, Kristianstad

Idrottsområde Söder byggs om och utvecklas till ett funktionellt och attraktivt idrottsområde. Dagens idrottsområde utökas med bland annat nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och fler utomhustennisbanor. Arbetet påbörjades under 2016 och beräknas vara färdigt i slutet av 2018.

Kristianstads kommun tar ett helhetsgrepp på området som ska utvecklas på ett flexibelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Idrottsområde Söder ligger i direkt anslutning till Kristianstad Arena som stod klar 2010.

Det nya idrottsområdet ska innehålla:

  • Ny huvudarena med hybridgräs - för fotboll och amerikansk fotboll. Hybridgräs är en mix av naturgräs och konstgräs som ger fler speltimmar per säsong och bibehållen känsla av naturgräs.
  • Läktare med drygt 1 200 platser, ny belysning, omklädningsrum samt serverings- och arrangemangsytor
  • Två konstgräsplaner
  • Tre utomhusbanor för tennis
  • En upprustad friidrottsanläggning, med bland annat renoverade löparbanor, kastbur, omklädningsrum och sekretariat
  • Parkeringsplatser

Bild: Framtida Idrottsområde Söder från infarten vid Ringvägen. Illustration: FOJAB Arkitekter

ncc_kri_6954
Ulf Jönsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building