NCC Folkboende, Sjökronaområdet i Höganäs

På uppdrag av Höganäshem AB bygger NCC två fastigheter med totalt 64 hyreslägenheter samt två komplementbyggnader på Sjöcronaområdet i centrala Höganäs. Fastigheterna blir fem respektive sex våningar höga och byggs enligt konceptet NCC Folkboende.

NCC Folkboende innebär välplanerade hyresrätter med hög boendekvalitet och fördelaktig fastighetsekonomi. Alla bostäder har balkong. Konceptet har kort byggtid och låg byggkostnad tack vare noggrann planering och en standardiserad produktion, där en stor del gjuts och tillverkas på plats. Markkostnaden blir också lägre eftersom

NCC Folkboende är punkthus som byggs på höjden och därför kräver mindre tomt. Genom att bygga yteffektivt och i möjligaste mån standardiserat kan Höganäshem bygga lägenheter till priser som ger fler möjlighet att bo i nyproducerade fastigheter. Dessutom har husen låg energianvändning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader.

Första spadtaget

Den 8 november togs första spadtaget av Jesper Månsson, VD Höganäshem, Peter Sjölander, KF-ordförande Höganäs, och Jessica Snygg, affärschef NCC.

Foto: Höganäs kommun

DOHuBS5WAAI1q0T
ncc_2018_portratt_jessica_snygg_6544
Jessica Snygg

Affärschef/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden