Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer
Illustration från 3D-modell på datorskärm.

Harabergsområdet, Ljungby

NCC bygger på uppdrag av Ljungbybostäder förskola, särskilt boende, trygghetslägenheter och centralkök i Harabergsområdet i Ljungby. Genom att samlokalisera de olika verksamheterna skapas attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer där flera generationer kan mötas.

NCC:s uppdrag består av rivning av en befintlig förskola och samt nyproduktion av tre huskroppar innehållande förskola med åtta avdelningar inklusive nattöppen verksamhet, särskilt boende med sex avdelningar, trygghetsboende med 20 lägenheter samt gemensamt centralkök för verksamheterna. I uppdraget ingår även utemiljö med lekplats, grönområden och parkering samt miljöhus och förrådsbyggnad.

Förskolan byggs i två plan med en konstruktion helt i trä, medan övriga huskroppar byggs med källare samt stomme i prefabricerad betong. Byggnaderna förses med solceller samt delvis sedumtak.

För att bidra till en inkluderande arbetsmarknad kommer projektet att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder.

Byggstart var i början av 2022. Projektet delas in i två etapper där etapp 1 består av rivning av befintlig förskola, byggnation av centralkök, särskilt boende och trygghetslägenheter och etapp 2 består av förskolan. Etapp 1 beräknas bli klar hösten 2023 och etapp 2 våren 2024.

Behovet av såväl förskoleplatser som särskilt boende och trygghetslägenheter är stort i Ljungby och vi ser fram emot att tillsammans med NCC bygga nya Harabergsområdet.
Elina Salomonsson, projektledare Ljungbybostäder
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden