Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett samtal om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, det innebär att vi under de närmaste åtta-tio åren behöver satsa cirka 400 miljarder i skattepengar på att bygga upp emot 1400 nya skolor runt om i landet. En stor och viktig satsning för våra barns framtid. Där vi behöver tänka och göra rätt. För att lyckas behöver vi dela kunskap och erfarenheter redan på ett tidigt stadium. Vi tror nämligen på att de bästa skolorna byggs genom grupparbete. Ett nära samarbete där vi löser uppgiften tillsammans. Vi sätter oss helt enkelt i skolbänken tillsammans långt innan det är dags för det första spadtaget. Så att vi från början förstår de behov och utmaningar som finns men också drömmar och visioner. Och får möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper som Sveriges största skolbyggare.

Välkommen till ett av årets viktigaste samtal

Vi bjuder nu in till samtal runt om i landet där vi delar erfarenheter kring skolprojekt och hur vi tillsammans i ett tidigt skede kan planera proaktivt för att bygga en skola med fokus på att stärka möjligheterna till lärande, trivsel och en sund ekonomi – morgondagens skola helt enkelt.

Genom att lyssna, dela med oss och diskutera med er hoppas vi kunna medverka till riktigt bra skolor som bygger på allas våra samlade kunskaper och erfarenheter – välkommen till ett av årets viktigaste samtal.