Utmaningar och möjligheter

På NCC kan vi erbjuda en varierande vardag med unika byggprojekt och spännande utmaningar. Här kan du forma din egen karriär, hitta nya vägar eller spetsa din kompetens ytterligare.

Tryggt ledarskap

På NCC är du aldrig ensam. Våra ledare finns där för att stötta dig i din utveckling och utmana dig att ta nästa steg. Ärlighet, respekt, tillit och framåtanda är värdeord som vägleder våra ledare till att skapa framgångsrika team där alla trivs och värdesätter varandra.

Läs mer om våra ledarutbildningar ->
Följ med våra ledare på jobbet via bloggen ->

Stöttande nätverk

Våra nätverk finns till för att du ska kunna byta erfarenhet och utvecklas inom din roll tillsammans med andra medarbetare. Nätverken finns inom flera olika arbetsområden. Stella är vårt kvinnliga nätverk som finns till för våra kvinnliga ingenjörer och akademiker. Vi har även mentorsprogram kopplade till våra interna utbildningar där du kan få individuellt stöd och råd i ditt arbete.

Läs mer om vårt nätverk Stella ->

Inkluderande och öppen miljö

Vi arbetar aktivt för att öka mångfald på alla nivåer inom NCC. Vi vet att det bidrar till ett dynamiskt arbetsklimat och mer innovativa lösningar. Bland annat samarbetar vi med Fryshuset där vi jobbar för att skapa inkluderande byggarbetsplatser och uppmuntra unga att utbilda sig. NCC Nystart är ett annat initiativ där vi satsar på utrikesfödda ingenjörer som söker arbete i Sverige.

Läs mer om våra initiativ ->

Stora karriärsmöjligheter

På NCC har du alla möjligheter att utvecklas i karriären och hitta nya utmaningar. Du får jobba med några av de bästa inom branschen med spännande och komplexa byggprojekt som kräver en hel del utav dig. Vill du vidareutbilda dig kan du ta del av våra interna utbildningar där du kan spetsa din kompetens eller välja nya karriärvägar. NCC Project Management Academy är en av våra vassaste utbildningar för medarbetare som vill utvecklas inom projektledning.

Läs mer om våra utbildningar här ->

Var med om något stort

Vi bygger bestående konstruktioner i samhället. Det tycker vi är stort. Här ovan ser du vårt nya huvudkontor växa fram.