Ny på NCC – Välkommen ombord

Roligt att du valt att börja hos oss på NCC. Nu börjar en introduktionstid där du ska lära känna dina arbetskamrater och hitta det du behöver för att komma igång med ditt arbete.

Introduktionens upplägg ser olika ut för tjänstemän och yrkesarbetare. Yrkesarbetare får en lokalt anpassad introduktion beroende på arbetsplatsens/projektets omständigheter. För tjänstemän har vi satt ihop ett introduktionspaket som vi kallar Onboarding. Nedan hittar du mer information om onboardingen för tjänstemän. 

Den första dagen

Den första dagen kommer du att ha ett möte med din Onboarding-ansvarig för en kort introduktion till NCC. Ni kommer gå igenom din onboardingplan gemensamt.  

Du kommer också att börja bekanta dig med arbetsplatsen, arbetsverktyg och andra praktikaliteter förenat med anställningen samt möta några av dina nya kollegor.

Tre moment i onboardingen

Onboardingen sker under dina första sex månader och består av tre moment:

1. Introduktionsmöten

Uppstartsmöte med din chef samt deltagande vid en företagsgemensam introduktionsdag.

2. Introduktionsutbildningar

Anpassade utbildningar för att du ska komma igång med vardagen på NCC.

3. Bygga ditt nätverk

Inbokade möten med nyckelpersoner för ditt fortsatta jobb som dels kan introducera dig till NCC:s olika arbetssätt, dels för olika roller och kompetenser inom NCC.

Vi hoppas att du ska trivas här på NCC!