Kompetensområden

På NCC har du möjlighet att forma din karriär utifrån dina önskemål. Det finns många olika roller/inriktningar att välja mellan. Några av dem hittar du här.

Produktion

Kompetensområde_produktion.jpg

Att i nära samarbete med våra kunder driva ett projekt från ritning till färdig byggnad är ett varierande arbete som ställer höga krav på ledarskap. Här erbjuder vi inte bara kunden en effektiv produktion med hög kvalitet utan också ett givande samarbete och trygghet i leveranserna.

Projektchef

Som projektchef hos oss har du ett resultat-, personal- och ledaransvar för ett eller flera projekt. Du får ett övergripande ansvar för att genomföra projekt från start till slut inom bestämda ramar och samtidigt säkerställa att kundens förväntningar uppfylls. Du leder produktionsprocessen tillsammans med platschefen och övriga medarbetare i projektet.

Platschef

Platschefen är en av de viktigaste rollerna inom NCC. Som platschef har du ansvar för att driva projektteamet mot gemensamma mål och leda arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid.

Arbetsledare

Som arbetsledare på NCC har du en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Du planerar, styr och följer upp produktionen samt medverkar aktivt till projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Arbetsledaren är också en viktig länk i NCC:s säkerhetsarbete.

Betongarbetare

Betongarbetarens arbetsuppgifter består bland annat av att sätta formar, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner, spacklingar av golv och montering av betongelement. Arbetsuppgifterna finns i alla moment där färsk betong och armering hanteras både gällande byggnads- och anläggningskonstruktioner.

Träarbetare

Som träarbetare arbetar du med alla slags träarbeten i byggprojekt. Det kan handla om att bygga trästommar, montera färdiga byggelement eller tillverka gjutformar. Du kan också utföra ombyggnationer.

Mätningstekniker

Som mätningstekniker är du den som planerar och driver mätningsarbeten i projektet samt har koll på att ritningar och mätdata sköts på rätt sätt. Framtagande av modeller för utsättning och mängdreglering är en viktig arbetsuppgift.

Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör arbetar du nära produktionen och stöttar platscheferna, projektchefen och produktionen. Det handlar till stor del om planering, inköp och ekonomi.

Beläggningsarbetare

En beläggningsarbetare arbetar med tillverkning och läggning av asfalt. Du blir en del av ett läggarlag som lägger ny asfalt på vägar, broar och i tunnlar.

Väg- och anläggningsarbetare

Att vara väg- och anläggningsarbetare är ett väldigt omväxlande jobb. Du kan till exempel planera, schakta och stensätta utemiljöer, lägga rör och ledningsnät för VA och fjärrvärme, bygga broar, tunnlar, gator och mycket mer.

Läs mer om olika yrken i byggbranschen

Affär och specialist

Kompetensområde_Affär_o_specialist.jpg

I takt med att byggprojekten blir alltmer komplexa, ökar behovet av specialistkompetenser i arbetet. På NCC kan du växa i olika specialistroller, inom till exempel VDC, kalkyl och inköp.

NCC satsar stort på hållbarhet och det finns många områden att fördjupa sig i som hållbarhetsspecialist såsom energi, inneklimat, ekosystemtjänster och social hållbarhet. /Läs mer om NCCs hållbarhetsarbete här.

Affärschef

Som affärsansvarig är du oftast kundansvarig genom hela projektet. Du har en viktig roll i att forma projektet så att både kunden och NCC känner trygghet i vad som ska levereras. Affärsansvarig är extra aktiv i tidiga skeden då projektet planeras och designas.

Projekteringsledare

Projekteringsledaren har en viktig roll som sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion. Projekteringsledaren styr projekteringsarbetet så att ställda krav och mål uppfylls i projektet.

Projektinköpare

Som inköpare på NCC medverkar du till att långsiktigt driva och utveckla inköpsprocessen vidare genom nytänkande lösningar. Du stödjer våra platschefer i projektarbetet och beroende på projektets omfattning har du ansvar för ett eller flera projekt samtidigt.

Installationsledare

I rollen som installationsledare projekterar, leder och samordnar du installationslösningar i projektens alla skeden. Du deltar aktivt i anbuds- och systemskeden fram till produktionsstart samt som stöd under produktionen.

Verksamhetsstöd

HR, juridik, kommunikation och IT är exempel på viktiga funktioner som stödjer och utvecklar verksamheten för att stärka NCCs konkurrenskraft. Var med och bidra inom just ditt specialområde för att förnya branschen och utveckla de bästa hållbara lösningarna. Du blir en del av ett inspirerande och inkluderande arbetslag.