Goda utvecklingsmöjligheter

Att konstant utveckla ligger i vårt DNA. Vår vardag består av att undersöka nya miljöer, etablera oss och bygga fantastiska verk tillsammans med våra kunder. För att kunna erbjuda kunderna den bästa produkten är det viktigt att våra medarbetare har viljan och nyfikenheten att utvecklas. Vi vet också att medarbetare som utvecklas trivs.

Möjligheterna är många. Du kan utvecklas i din befintliga roll, byta roll eller byta byggprojekt. Det kan till exempel vara mycket givande att växla mellan att jobba på kontor och ute i produktion. Du kan också prova på att jobba i någon av våra grannländer. Valet är upp till dig. Läs mer om utmanande arbetsuppgifter på NCC.

Ett företag med många möjligheter 

På NCC har vi behov av medarbetare inom ett brett spektrum av kompetenser. Oavsett om du vill arbeta i direkt byggproduktion, fördjupa dig inom hållbarhet eller i någon verksamhetsstödjande funktion finns möjligheter för dig att bli en del av vårt bygglag. Här kan du läsa om några av våra roller och kompetensområden.

Genom att engagera dig i något av våra nätverk kan du utvecklas tillsammans med kollegor. Läs mer om våra relationsskapande aktiviteter här.

Utbildning

Utbildning är ett viktigt komplement till den utvecklingen du får dagligen genom utmanande projekt. Vi har ett stort urval av vidareutbildning inom många olika inriktningar och din utbildningsplan är individuellt anpassad.

Vi har befattningsspecifika program som till exempel arbetsledarskolan och platschefsprogrammet. Sedan 2019 erbjuder också NCC Project Management Academy egna program för medarbetare som vill utvecklas inom projektledning. Läs mer om de befattningsspecifika programmen nedan.

Befattningsspecifika program

Arbetsledarskolan

NCC:s arbetsledarskola är en 2-årig utbildning för yrkesarbetare som vill gå vidare i karriären. Under utbildningen varvas 3-5 lärarledda utbildningsdagar i månaden med arbete på arbetsplatsen. Även självstudier ingår i utbildningen.

Platschefprogrammet

Programmet erbjuder medarbetare möjlighet att under ett år utbilda sig till platschef. Det är uppbyggt på nätverksträffar med teoriblocken ledarskap, kund/kvalitet, arbetsmiljö, ekonomistyrning och juridik. Mellan träffarna gör deltagaren praktik som platschef. I utbildningen ingår också ett mentorprogram.

NCC Project Academy

Akademin erbjuder program för medarbetare som vill utvecklas inom projektledning och projekteringsledning i alla typer av byggprojekt. Programmet fokuserar på utbildning, best practice, nätverkande och kunskapsöverföring.

SLP - Strategic Leadership Program

SLP är ett ledarskapsprogram som vänder sig till ledare i linjen eller i stab som har arbetat på NCC under en tid och är redo att ta ett kliv högre upp i kedjan. Programmet pågår under ett år och är indelat i de fyra fokusblocken ledarskap, strategi, finans samt förändring/innovation.

För nyutexaminerade studenter har NCC två olika programinriktningar. Läs mer om NCC Master Trainee Program och NCC Kandidat Trainee Program