Heading

Preamble.

Main body field.

this is the alt-text Foto/illustration: copyright
Image description.

“Bra arbetsmiljö bidrar till att anställda mår bättre och är friskare samtidigt som det blir roligare att jobba när arbetsklimatet är kreativt och dynamiskt. ”

- Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan som flyttat in i nya Triangeln.

 

NCC Malmö
NCC Malmö
Besöksadress:

Hyllie Boulevard 10B, 215 32 Malmö

Telefon: +46 40 31 70 00
Bild på det nya vattentornet i Helsingborg.
Vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) ska NCC bygga Helsingborgs nya vattentorn. I NCC:s uppdrag ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö  Foto/illustration: NCC
Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö vid Jönköping ska bli säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger NCC på uppdrag av Trafikverket om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Flera vindkraftverk sticker upp ur ett snöbeklätt skogslandskap.
Markbygden, Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse. Foto/illustration: Okänd
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.

Vy över projektet Trafikplats Tingstad, Göteborg. Foto/illustration: Joakim Kröger
Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.