Heading

Preamble.

Main body field.

this is the alt-text Foto/illustration: copyright
Image description.

“Bra arbetsmiljö bidrar till att anställda mår bättre och är friskare samtidigt som det blir roligare att jobba när arbetsklimatet är kreativt och dynamiskt. ”

- Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan som flyttat in i nya Triangeln.

 

NCC Malmö
NCC Malmö
Besöksadress:

Hyllie Boulevard 10B, 215 32 Malmö

Telefon: +46 40 31 70 00
Bild på det nya vattentornet i Helsingborg.
Vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) ska NCC bygga Helsingborgs nya vattentorn. I NCC:s uppdrag ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

NCC bygger vägen mellan Månseryd och Mullsjö  Foto/illustration: NCC
Väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö vid Jönköping ska bli säkrare

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger NCC på uppdrag av Trafikverket om den olycksdrabbade vägen 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö nordöst om Jönköping.

Flera vindkraftverk sticker upp ur ett snöbeklätt skogslandskap.
Markbygden, Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

Illustration på hur station Centralen i Göteborg, en del av Västlänken, kan komma att se ut. Rymlig inomhusstation med liv och rörelse. Foto/illustration: Okänd
Västlänken, deletapp Centralen

Deletapp Centralen består av 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Till entreprenaden hör också en bro över E6.

Vy över projektet Trafikplats Tingstad, Göteborg. Foto/illustration: Joakim Kröger
Trafikplats Tingstad, Göteborg

I centrala Göteborg bygger NCC på uppdrag av Trafikverket Trafikplats Tingstad. Vägar och broar ska förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation.

Bild på Anna Trane. Head of Corporate Media Relations and Press, NCC Group Foto/illustration: Sten Jansin
Anna Trane

Head of Corporate Media Relations & Press, NCC Group