Vår syn på sponsring

I valet av olika samarbeten, fokuserar vi på noggrant utvalda, långsiktiga partnerskap. Vi vill att sponsringen ska skapa win-win-win. D v s att båda parter får ut lika mycket av samarbetet samtidigt som vi tillsammans kan producera unika upplevelser för våra intressenter. Våra värderingar är ärlighet, respekt och tillit. Värderingar som vi vill återspeglas i alla våra aktiviteter.

Vi har valt att ha en enhetlig riktning för sponsring i hela NCC med ambitionen att fokusera på ett fåtal, av oss definierade, aktiviteter och områden. Aktiviteterna vi stödjer bör öka och stärka kompetens, miljö, hälsa och säkerhet.

NCC väljer att undvika:

  • Allt som associeras med fara eller våld
  • Politiska och religiösa grupper
  • Aktiviteter som tydligt skadar miljön
  • Allt kopplat till tobak och alkohol
  • Passiv och rutinmässigt bidrag till donationer

I enlighet med NCC: s uppförandekod, avstår vi att ingå i sponsorskap som enbart ersättning av våra tjänster eller att för att ge NCC en fördel i upphandlingar.

Ansökan om Sponsring

Vill du kontakta oss för att presentera ett projekt eller förslag till samarbete? Välkommen med din skriftliga ansökan via e-post: sponsorship@ncc.se