Bygg en tro på framtiden

Vi på NCC vill lysa upp julen för dem som behöver det mest genom att skänka en miljon kronor till behjärtansvärda humanitära projekt. Det här gör vi i stället för att skicka julkort eller julklappar till kunder och medarbetare.

Vilken är då årets julklapp? I år har vi valt ut tre organisationer som varje dag arbetar för att öka hälsa, trygghet och kunskap för de som lever i flykt eller i stor fattigdom. Vi har valt tre projekt i olika delar av världen som gemensamt bidrar med kunskapsöverföring och aktiviteter som ökar levnadsstandarden för många fler.

NCC:s medarbetare och kunder har under julmånadens första veckor röstat fram den organisation som deras hjärta klappar lite extra för. Den organisation som vi gemensamt i företaget känner lite extra för får 500 000 kronor och de två andra får 250 000 kronor vardera.

Läs mer om hur juldonationen 2017 fördelades

Läs mer om de organisationer som vi nominerat för 2017:

Unicefs arbete i Östtimor

Statusen på många hälsovårdsmottagningar i Östtimor är förskräckande låg. Donationen från NCC kommer att möjliggöra Unicefs arbete med att rusta upp och förbättra 30 hälsoinrättningar runt om i landet för att kunna erbjuda människor grundläggande vård.

Läs mer om Unicefs arbete på vår blogg

Plan Internationals arbete i Guatemala

Många flickor i Guatemala har begränsad tillgång till skola. Donationen från NCC kommer att möjliggöra för Plan International att bedriva skolgång i 32 låg- och mellanstadieskolor i Guatemala under ett år, inklusive skolavgift, material, transport och uniformer.

Läs mer om Plan Internationals arbete på vår blogg

Läkare Utan Gränsers arbete i Libanon

Mer än 1,5 miljoner flyktingar från Syrien har tagit sig till Libanon de senaste åren och många lever i misär. Donationen från NCC möjliggör för Läkare Utan Gränser att ge flyktingar vård och behandling av både sjukdomar, skador och trauman samt bedriva mödravård och barnavårdscentraler.

Läs mer om Läkare Utan Gränsers arbete på vår blogg

Läs om tidigare års juldonationer

Samtliga organisationers verksamhet värmer vårt hjärta lite extra. Vi hoppas också att vårt engagemang inspirerar fler till att bidra till deras verksamhet eller till andra organisationer.

Vill du se vad tidigare års juldonationer har bidragit till? Förra årets juldonationsmottagare beskriver med egna ord på vår blogg hur de har använt vår julklapp.

NCC:s hållbarhetschef om juldonationen

Lyssna till vår hållbarhetschef Christina Lindbäcks reflektioner kring NCC:s juldonation och andra samarbeten som gör att vi på NCC är lite extra glada över att julen snart är här. Och att vi får möjlighet att göra något mer för dem som har en betydligt tuffare livssituation än vi själva. Den här filmen handlar om att tända ljus och inge hopp. Vi vill inspirera fler till att göra någonting för dem som inte har något alls.