Vad räknar du på?

Tillsammans med Mattecentrum vill NCC visa hur mycket kul man kan använda matte till när man kommer ut i arbetslivet. I filmserien ”Vad räknar du på?” åker Beppe Singer runt tillsammans med Elvis, Edvin och Morris på olika arbetsplatser och ställer frågor kring hur de använder matte i jobbet.

NCC och byggbranschen blev första anhalten på turnén, då de våren 2017 var ute på ett av NCCs förskolebyggen i Nacka utanför Stockholm.