Inspiration för ungdomar

Vi utvecklar även aktiviteter för ungdomar i åldern 12-17 år i samarbete med "Science Center", Tom Tits Experiment.

Tillsammans med lärare och med olika fokusgrupper har vi utvecklat ett stort antal lekfulla aktiviteter för att inspirera unga människor att söka tekniska utbildningar. Aktiviteterna syftar till att inspirera ungdomarna att överväga yrkesval bland annat inom design, konstruktion och sekventiell programmering.

Följ Dome of Visions vid KTH

Mer om Dome of Visions i Sverige